931 757 659 / 682 213 228
info@i-kids.es
C/ Santa María 32, baixos 3ª - 08340 Vilassar de Mar

ENGLISH ACADEMY

Metodologia


 • Metodologia per cada línia de serveis pensada per donar continuïtat a l'aprenentatge.
 • Metodologia pròpia.
 • En constant adaptació I millora. Aprofitem els canvis externs (tecnològics i socials) i els interns (capacitats especials de cada membre de l'equip) per crear un procés de millora continua.
 • Feedback constant dels nostres alumnes.


Valors:


 • Sentim la felicitat d'ajudar els altres. En el nostre cas la felicitat que emana d'educar. Vocació d'educar que ha de provocar felicitat.
 • Valorem la persona en la seva unicitat per potenciar les seves capacitats i que ho pugui retornar a la comunitat. Tant aplica pels alumnes com pel nostre equip.
 • La Natura és un element motivador I d'equilibri personal. Aprofitem la seva força I lluitem per la seva conservació.
 • Creiem que la Motivació és l'eina principal per assolir objectius.
 • Fomentem l'esforç: no hi ha creixement sense una part d'esforç
 • Tots hem de Gaudir del procés.


Equip:


 • Integrem com a nostres els valors fundacionals
 • Som professionals
 • Treballem en equip des de la singularitat per generar sinergies
 • Els nostres professos són natius i amb mentalitat jove


Objectius Educacionals


 • Actitud positiva - Motivació
 • Determinació a l'assoliment dels objectius fixats
 • Resiliència enfront de les dificultats. Acceptació de l'error com a part del procés d'aprenentatge.
 • Paciència: necessària per a l'aprenentatge I necessita ser entrenada.
 • Planificació: definició d'objectius, pla d'acció, eines d'avaluació i redefinició.
 • Confiança: adquirida sortint de la zona de confort
 • L'aprenentatge és global I continu, forma part de la persona, NO es limita al temps i l'espai de l'aula.
 • Equilibri: evitar l'excés de treball
 • Hàbits de creixement
 • Sociabilitat: fer que el procés sigui sociable, fer-ho grupal
 • Exploració: inquietud en el descobriment, actitud proactiva I no passiva
 • Felicitat: tots els processos poden ser gaudidors encara que hi hagin circumstàncies d'esforç o dificultat


Procés bidireccional


 • Guiem un procés que és bidireccional, posem els mitjans perquè l'estudiant millori i alhora les seves aportacions ens serveixen per seguir el procés de millora del nostre projecte.


Espai


 • L'espai ha de ser harmònic amb la sensació de gaudiment que busquem. Ha d'ajudar a predisposar a la motivació que necessitem per fer que un procés d'esforç/millora es converteixi en quelcom que gaudim.
 • Espais oberts l'exterior, amb llum natural, natura, ordre, tranquil·litat...


Confiança


 • El procés d'aprenentatge I els seus resultats van molt més enllà del que pugui ser avaluable. Amb les eines, valors I l'equip hem de poder transmetre la confiança que ha de sentir l'estudiant en nosaltres.
 • Aquesta confiança l'estudiant l'ha de sentir en escollir-nos, durant el procés i al final del procés. És el que ens permet treballar més enllà
 • Ha de ser la nostra carta de presentació I el premi final a la feina ben feta.