HorariNº SetmanesDescomptesImport
8h a 9h
15€
9h a 14h
115€
14h a 15h
69€
15h a 17h
50€
Assegurança
Samarreta Extra

Descomptes només aplicats per contractació inicial i pagament complert:

     Segons nombre de setmanes contractades per familia:

     Sel.lecciona el nombre de setmanes que contractarás per aplicar descompte.

            5  setmanes  5%  a la quota del matí

          10 setmanes 10%  a la quota del matí

          15 setmanes 15%  a la quota del matí

     Descompte inscripció anticipada 

         Abans de 30/4 s'aplicarà un 5% a la quota del matí

Si vols samarretes extres a 1€,
selecciona el nº de samarretes extres que vols:
DADES MARE
DADES PARE
DADES NEN/A
DADES PAGAMENT

No es considera feta la inscripció fins que no s'ha realitzat el primer pagament.

 

Pagament:

Al fer la incripció a través de transferència al nº de compte ES44 0081 0020 1800 0159 4668 indicant el nom i cognoms del nen/nena.

Es podrà fraccionar el pagament, 50% a la inscripció i 50% el 10 de juny.
En cas de fraccionament no s'aplicarà descompte.

Els descomptes del Summer Camp s'aplicaran només a la quota del matí.


Descompte per families:
Nombre de setmanes contractades per familia:
       5 setmanes 5%
     10 setmanes 10%
     15 setmanes 15%
Descompte només aplicats per contractació inicial i pagament complert.


Descompte inscripció anticipada
Abans de 30/4 s'aplicarà un 5% a la quota del matí
Descompte només aplicats per contractació inicial i pagament complert.

 

Política de Cancel·lació:

La no presentació de l'alumne a la data prevista per a l' inici del Summer Camp, suposarà la pèrdua de l'import abonat. I-KIDS no es compromet a concedir canvis de setmanes un cop iniciat el Campus.

No es retornaran els diners, es generarà un bonus per serveis I-kids.

L'alumne no tindrà dret a reemborsament quan, un cop hagi iniciat el Summer Camp, l'abandoni per voluntat pròpia, dels seus pares o dels seus representants legals.

El nen haurà de complir en tot moment la normativa del Club i les instruccions de la direcció o personal del Campus,

en cas contrari la direcció del Summer Camp pot procedir a una sanció o expulsió.

Tractament de dades personals:

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, UE-2016/679 i segons els articles5, 6 i 7, s’informa que el

Responsable del Tractamentde les seves dades és: Raó Social: I-KIDS Neus Guix Fuentes, CIF 46.236.340-S, adreça Carrer Santa Maria, 32 Vilassar deMar 08340 Barcelona, telèfon 931 7576 59 i correu electrònic info@i-kids.es.

I-KIDS Neus GuixFuentes, CIF 46.236.340-S, tracta la informació i dades personals que donen les persones de manera lícita,leal i transparent en relació amb el sol·licitant, per a finalitats específiques, explícites i legítimes i no seran utilitzades posteriorment d’una manera incompatible amb aquestes finalitats, d’acord amb l’article 89, apartat 1. El processament posterior de dades personals amb finalitats d’arxiu en l’interès públic, d’investigació científica i històrica o efectes estadístics no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials, adaptant,pertinents i limitadesa què és necessària en relació amb les finalitats del qual són tractats i, si escau,actualitzat. L’ usuari també accepta que I-KIDS pugui cedir les seves dades personals a terceres entitats col·laboradores amb la finalitat queaquestes puguin fer ofertes als usuaris i/o comunicacions o col·laborar en la gestió administrativa. Així mateix, l’autorització paterna firmada pel pare, mare o tutor del menor AUTORITZA a I-KIDS, per a què a través del seu personal, pugui fer fotografies i/o filmar al menor durant les activi- tats , i que aquestes fotografies i/o filmacions puguin ser utilitzades com a material publicitari, promocional,informació i/o publicació a la web i/o a les xarxes socials relatives I-KIDS o a altres suports com fullets, renunciant a qualsevol remuneració o reclamació per aquestes fotografies o filmacions.

Podré exercir els meus drets de accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat dirigint-me per escrit a I-KIDS,CIF46.236.340-S, adreça Carrer Santa Maria, 32 Vilassar de Mar 08340 Barcelona,telèfon 931 75 76 59 i correu electrònic info@ikids.es.

La no acceptació d’aquestes condicions suposarà que no es podran efectuar els serveis esperats per part de l’escola.