Import Matrícula: 20€
Servei del 1 Octubre al 31 Maig. De 16:30 a 18:30
Mínim de 6 alumnes per obrir grup.

DADES MARE
DADES PARE
DADES ESTUDIANT
DADES PAGAMENT
L'import de la matrícula es pot pagar amb targeta o per transferència bancaria al nº de compte: ES10 0081 0020 1800 0137 3538.

Els pagament mensuals podeu escollir fer-ho a través de rebut bancari o transferència. Sel.leccioneu l'opció desitjada en el formulari.
I-KIDS CLUB
Un club ple de diversió i aprenentatge.

Servei del 2 Octubre a 31 maig.
Dies: Dilluns, dimarts,dimecres i/o Dijous
Horari: 16:30 a 18:30
Recollida a les escoles Mas Maria i Olivera de Cabrils

Preus Servei mensual:

1 dia a la setmana (a escollir quin dels 4 ofertats)  preu mensual 50 euros
2 dies a la setmana ( a escollir quins dels 4 ofertats)  preu mensual 80 euros
3 dies a la setmana  preu mensual 95 euros

Preu Servei per asistencia: 20€ per dia.

Mínim de 6 alumnes per obrir grup

Tractament de dades personals:

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, UE-2016/679 i segons els articles5, 6 i 7, s’informa que el

Responsable del Tractamentde les seves dades és: Raó Social: I-KIDS Neus Guix Fuentes, CIF 46.236.340-S, adreça Carrer Santa Maria, 32 Vilassar deMar 08340 Barcelona, telèfon 931 7576 59 i correu electrònic info@i-kids.es.

I-KIDS Neus GuixFuentes, CIF 46.236.340-S, tracta la informació i dades personals que donen les persones de manera lícita,leal i transparent en relació amb el sol·licitant, per a finalitats específiques, explícites i legítimes i no seran utilitzades posteriorment d’una manera incompatible amb aquestes finalitats, d’acord amb l’article 89, apartat 1. El processament posterior de dades personals amb finalitats d’arxiu en l’interès públic, d’investigació científica i històrica o efectes estadístics no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials, adaptant,pertinents i limitadesa què és necessària en relació amb les finalitats del qual són tractats i, si escau,actualitzat. L’ usuari també accepta que I-KIDS pugui cedir les seves dades personals a terceres entitats col·laboradores amb la finalitat queaquestes puguin fer ofertes als usuaris i/o comunicacions o col·laborar en la gestió administrativa. Així mateix, l’autorització paterna firmada pel pare, mare o tutor del menor AUTORITZA a I-KIDS, per a què a través del seu personal, pugui fer fotografies i/o filmar al menor durant les activi- tats , i que aquestes fotografies i/o filmacions puguin ser utilitzades com a material publicitari, promocional,informació i/o publicació a la web i/o a les xarxes socials relatives I-KIDS o a altres suports com fullets, renunciant a qualsevol remuneració o reclamació per aquestes fotografies o filmacions.

Podré exercir els meus drets de accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat dirigint-me per escrit a I-KIDS,CIF46.236.340-S, adreça Carrer Santa Maria, 32 Vilassar de Mar 08340 Barcelona,telèfon 931 75 76 59 i correu electrònic info@ikids.es.

La no acceptació d’aquestes condicions suposarà que no es podran efectuar els serveis esperats per part de l’escola.